EVDM EHBO en BHV
HomeOver EVDM EHBO en BHVOpleidingenInschrijvenAgendaBedrijfsgegevens/ContactAlgemene leveringsvoorwaardenPrivacy wetgeving
Herhaling BedrijfsHulpVerlening (BHV)
EHBO
Herhaling EHBO
BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Herhaling BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Eerste Hulp Aan Kinderen
Herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen
LEH
Verbandleer en kleine ongevallen
Eerste hulp bij sportongevallen
Reanimatie
AED bediener
Brandje blussen

De Herhaling Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door EVDM EHBO opleidingen en trainingen i.s.m. een professioneel brandbeveiligingsbedrijf samengesteld op basis van de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) te Rotterdam. De cursus wordt uitgevoerd aan de hand van het navolgende stappenplan:

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

- de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf)
- de duur en inhoud van het cursusprogramma

Cursusprogramma

De cursus die gedurende 1 dag of 2 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de volgende modulen:

Dagdeel 1

Toets over eerste hulp
herhaling van 
Bewustzijnstoornissen
Ademhalingsstoornissen
Circulatiestoornissen
Beademing
Reanimatie
Bloedingen

Dagdeel 2

Toets over de aspecten van brandbestrijding
herhaling van 
Communicatie tijdens 
Brandbestrijding
Ontruimingsplan
Door het bespreken van de vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet de docent erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

Docent

De cursus Eerste Hulp zal worden verzorgd door een, Oranje Kruis gediplomeerd en eventueel NRR gecertificeerd, docent van EVDM EHBO opleidingen en trainingen. De cursus Brandbestrijding zal worden verzorgd door een bevoegd instructeur.

BHV-pas

Iedere geslaagde cursist, ontvangt een BHV-pas (creditcard formaat, zie afbeelding) waarmee hij/zij altijd kan aantonen in bezit te zijn van een BHV diploma.

De kosten

Vanaf € 125,-


Data

Deze cursus word circa 4x per jaar aangeboden. 

Kijk voor de geplande cursussen bij de Agenda. Mocht er nog geen cursus gepland staan dan kunt u zich alvast opgeven via het inschrijfformulier. U krijgt dan bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.