EVDM EHBO en BHV
HomeOver EVDM EHBO en BHVOpleidingenInschrijvenAgendaBedrijfsgegevens/ContactAlgemene leveringsvoorwaardenPrivacy wetgeving
Herhaling EHBO
EHBO
Herhaling EHBO
BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Herhaling BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Eerste Hulp Aan Kinderen
Herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen
LEH
Verbandleer en kleine ongevallen
Eerste hulp bij sportongevallen
Reanimatie
AED bediener
Brandje blussen

De herhaling/ vervolg cursus Eerste Hulp is een jaarlijkse cursus om uw diploma eerste hulp van het Oranje Kruis geldig te houden en duurt ca. 10 uren verdeelt over meerdere avonden/dagdelen. Tijdens de cursus wordt u op de hoogte gebracht van de mogelijke veranderingen voor zover die van belang zijn voor de eerste hulpverlening. Ook is er tijdens de cursus de gelegenheid om uw eigen mogelijk nare ervaring(en) op het gebied van eerste hulp verlening te delen. De cursus wordt afgesloten met een toets die afgenomen door de instructeur Eerste Hulp met de aantekening BLS van de Nederlandse Reanimatie Raad. Om de kwaliteit te waarborgen is er een maximum aantal cursisten per cursus ingesteld.

Geldigheid van uw diploma

Uw diploma is 2 jaar geldig en wordt, indien u deelneemt aan onze jaarlijkse herhaling/ vervolg cursus, door ons telkens voor 2 jaar verlengd. U ontvangt het eerste jaar een competentie verklaring. Er zijn extra avonden/dagdelen om ook uw modules geldig te houden.

De locatie

De cursus vindt plaats op de locatie van EVDM EHBO. In overleg kan voor bedrijven, instellingen, scholen en groepen bij voldoende deelnemers, de cursus ook plaatsvinden op uw locatie.

De instructeur

De instructeur is in het bezit van het Oranje Kruis instructeurdiploma Eerste Hulp en is een door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd reanimatie instructeur. De lessen worden op een duidelijke en boeiende manier gegeven en om het oefenen van ongevalsituaties zo 'echt' mogelijk te maken zal de instructeur tijdens de lessen samenwerken met een LOTUS. Er vinden tijdens de cursus diverse interacties plaats tussen de LOTUS (die een ongevalsituatie naspeelt) en de cursisten. Dit alles maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Het lesmateriaal

Tijdens de cursus wordt geoefend met diverse verbandmiddelen en wordt lesgegeven uit de laatste druk van Het Oranje kruisboekje. Het Oranje kruisboekje omvat de leerstof voor het diploma Eerste Hulp. Hierin wordt de Eerste Hulp beschreven aan personen vanaf 9 jaar.

Onderwerpen die behandeld worden:

-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
-De vitale functies
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen van de ademhaling
-Stilstand van de bloedsomloop
-Shock
-Uitwendige wonden
-Ernstige uitwendige bloedingen
-Kneuzing en verstuiking
-Ontwrichting en botbreuken
-Oogletsels
-Brandwonden
-Letsels door warmte
-Letsels door koude
-Vergiftiging
-Elektriciteitsongevallen
-Vervoer over korte afstand
-Verband- en hulpmiddelen
-Het menselijk lichaam

De kosten

Vanaf € 60,-


Data

Deze cursus word circa 4x per jaar aangeboden. 

Kijk voor de geplande cursussen bij de Agenda. Mocht er nog geen cursus gepland staan dan kunt u zich alvast opgeven via het inschrijfformulier. U krijgt dan bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.