EVDM EHBO en BHV
HomeOver EVDM EHBO en BHVOpleidingenInschrijvenAgendaBedrijfsgegevens/ContactAlgemene leveringsvoorwaardenPrivacy wetgeving
Eerste hulp bij sportongevallen
EHBO
Herhaling EHBO
BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Herhaling BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Eerste Hulp Aan Kinderen
Herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen
LEH
Verbandleer en kleine ongevallen
Eerste hulp bij sportongevallen
Reanimatie
AED bediener
Brandje blussen

Tijdens de cursus Eerste Hulp bij sportongevallen verkrijgt u kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen. De cursus Eerste Hulp Eerste Hulp bij sportletsel duurt ca. 4 uren. Om de kwaliteit te waarborgen is er een maximum aantal cursisten per cursus ingesteld.

De locatie

De cursus vindt plaats op de locatie van EVDM EHBO. In overleg kan voor bedrijven, instellingen, scholen en groepen bij voldoende deelnemers, de cursus ook plaatsvinden op uw locatie.


De instructeur

De instructeur is in het bezit van het Oranje Kruis instructeurdiploma Eerste Hulp met de aantekening Eerste Hulp bij sportongevallen. De cursus wordt op een duidelijke en boeiende manier gegeven.


Leerstof voor het certificaat Eerste Hulp bij sportongevallen

Als lesmateriaal wordt er gebruik gemaakt van het Oranje Kruis Boekje Eerste Hulp bij Sportongevallen (laatste druk). In deze uitgave leert u in woord en beeld wat u moet doen als iemand tijdens het sporten geblesseerd raakt.


Onderwerpen die behandeld worden:

-Sportletsels
-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen in de ademhaling
-Stoornissen in de bloedsomloop
-Letsels van de huid
-Letsels van spieren en pezen
-Letsels van botten en gewrichten
-Letsels aan het hoofd
-Warmteletsels
-Koudeletsels
-De organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen
-Overzicht beschermende materialen per sport
-Verband- en hulpmiddelen


Certificaat of bijschrijving op het diploma Eerste Hulp

De instructeur toetst gedurende de cursus of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als Eerste Hulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, van het Oranje Kruis wordt de module sportongevallen bijgeschreven op uw diploma. Als u (nog) niet in het bezit van bent van dit diploma, kan EVDM EHBO u een certificaat geven.


De kosten

Vanaf € 65,-


Data


Deze cursus word circa 1x per jaar aangeboden. 

Kijk voor de geplande cursussen bij de Agenda. Mocht er nog geen cursus gepland staan dan kunt u zich alvast opgeven via het inschrijfformulier. U krijgt dan bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.