EVDM EHBO en BHV
HomeOver EVDM EHBO en BHVOpleidingenInschrijvenAgendaBedrijfsgegevens/ContactAlgemene leveringsvoorwaardenPrivacy wetgeving
Eerste Hulp Aan Kinderen
EHBO
Herhaling EHBO
BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Herhaling BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Eerste Hulp Aan Kinderen
Herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen
LEH
Verbandleer en kleine ongevallen
Eerste hulp bij sportongevallen
Reanimatie
AED bediener
Brandje blussen

Voor elke ouder, opa en oma of bedrijfsmatig

Deze opleiding is uitermate geschikt voor jonge ouders of als u opa, oma, tante of oom bent en op de kleine mag passen. Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig de opleiding gaat volgen. Misschien werkt u als gastouder, op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school, in een vereniging en heeft u regelmatig kinderen om u heen. 

In alle gevallen versterkt de opleiding uw zelfvertrouwen bij een ongeval waarbij een kind betrokken is. Tevens geeft de opleiding u meer inzicht in de ontwikkeling van een kind.

De cursus Eerste Hulp aan Kinderen

Tijdens de cursus Eerste Hulp aan Kinderen krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals lichaamsbouw, gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd.

U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. 

U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden. De cursus Eerste Hulp Eerste Hulp aan Kinderen duurt ca. 8 uren verdeelt over meerdere dagdelen. Om de kwaliteit te waarborgen is er een maximum aantal cursisten per cursus ingesteld.

De locatie

De cursus vindt plaats op de locatie van EVDM EHBO. In overleg kan voor bedrijven, instellingen, scholen en groepen bij voldoende deelnemers, de cursus ook plaatsvinden op uw locatie.

De instructeur

De instructeur is in het bezit van het Oranje Kruis instructeurdiploma Eerste Hulp met de aantekening Eerste Hulp aan Kinderen en door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd instructeur PBLS (reanimatie bij kinderen). De cursus wordt op een duidelijke en boeiende manier gegeven.

Leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

Als lesmateriaal wordt er gebruik gemaakt van het Oranje Kruis Boekje Eerste Hulp aan Kinderen (laatste druk). De uitgave omvat de leerstof voor het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Het boekje is overzichtelijk en wordt verduidelijkt met veel foto's. Een aanrader voor ieder gezin, kinderdagverblijf en school!

Onderwerpen die behandeld worden:

- Het kind en zijn omgeving
- 5 belangrijke punten
- Preventie
- Kindermishandeling en eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen in de ademhaling
- Stoornissen in de bloedsomloop
- Ernstige uitwendige bloedingen
- Shock
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Ontwrichting en botbreuken
- Kneuzing en verstuiking
- Oogletsel
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Koudeletsels
- Warmteletsels
- Kleine ongevallen
- Plotselinge optredende ziekteverschijnselen
- Verband- en hulpmiddelen.

Certificaat of bijschrijving op het diploma Eerste Hulp

 

De instructeur toetst gedurende de cursus of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als Eerste Hulpverlener aan kinderen op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, van het Oranje Kruis wordt de module Eerste Hulp aan Kinderen bijgeschreven op uw diploma. Als u (nog) niet in het bezit van bent van het diploma Eerste Hulp ontvangt u een pasje van het Oranje Kruis. Indien u geen officieel diploma nodig heeft kan EVDM EHBO u ook een certificaat uitreiken.

De kosten

Vanaf € 95,-


Data

Deze cursus word circa 4x per jaar aangeboden.

Kijk voor de geplande cursussen bij de Agenda. 
Mocht er nog geen cursus gepland staan dan kunt u zich alvast opgeven via het inschrijfformulier. U krijgt dan bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.