EVDM EHBO en BHV
HomeOver EVDM EHBO en BHVOpleidingenInschrijvenAgendaBedrijfsgegevens/ContactAlgemene leveringsvoorwaardenPrivacy wetgeving
BedrijfsHulpVerlening (BHV)
EHBO
Herhaling EHBO
BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Herhaling BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Eerste Hulp Aan Kinderen
Herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen
LEH
Verbandleer en kleine ongevallen
Eerste hulp bij sportongevallen
Reanimatie
AED bediener
Brandje blussen

Alle bedrijven, instellingen en organisaties dienen beschikking te hebben over een goed opgeleid persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. De cursus bedrijfshulpverlener van EVDM EHBO opleidingen en trainingen i.s.m. een professioneel brandbeveiligingsbedrijf stelt u in staat aan deze verplichting te voldoen. De Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) is door EVDM EHBO opleidingen en trainingen ontwikkeld volgens de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (NIBHV). De cursus wordt gegeven aan de hand van het navolgende stappenplan.

Introductie

Voorafgaand aan de behandeling van de lesstof zal de docent alle cursisten op de hoogte stellen van het doel, de inhoud en het verloop van het cursusprogramma. Door het geven van een goede voorlichting en het creëren van betrokkenheid beoogt de docent voorwaarden te scheppen die een optimaal cursusresultaat bewerkstelligen. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde: - de voordelen van de cursus (voor de cursist en het bedrijf)
- de duur en inhoud van het cursusprogramma
- de wijze en het tijdstip van het examen

Cursusprogramma

 

De cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (elk van 4 uur) wordt gegeven bevat de modulen brand en Eerste Hulp

Beide modulen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs bespreken en toelichten. Door het stellen van "open" vragen en het voeren van gerichte gesprekken ziet hij erop toe dat de lesstof begrepen en gedragen wordt.

Dag 1

Taken van de bedrijfshulpverlener 
Communicatie tijdens incidenten
Brandbestrijding theorie
Ontruimingsplan theorie
Brand blusinstructie praktijk
examen theorie

Dag 2

De vijf belangrijke punten
Bewustzijnstoornissen 
Ademhalingsstoornissen
Circulatiestoornissen 
Beademing 
reanimatie
Bloedingen
De dagen kunnen eventueel ook in omgekeerde volgorde gegeven worden In overleg met u wordt de training gedurende werktijd, de avond of het weekend gepland, hetzij op onze locatie in Vlaardingen of op uw locatie. Vanzelfsprekend behoort de open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

Examen

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het theoretische examen afleggen. Bij goed gevolg ter beoordeling van NIBHV te Rotterdam wordt aan elke cursist het Diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) uitgereikt.

Docent

De cursus Eerste Hulp zal worden verzorgd door een, Oranje Kruis gediplomeerd en eventueel NRR gecertificeerd, docent van EVDM EHBO opleidingen en trainingen. De cursus Brandbestrijding zal worden verzorgd door een bevoegd instructeur van een proffessioneel brandbestrijdingsbedrijf.

BHV-pas

Iedere geslaagde cursist, ontvangt een BHV-pas (creditcard formaat, zie afbeelding) waarmee hij/zij altijd kan aantonen in bezit te zijn van een BHV diploma.

 

De kosten

Op aanvraag.


Data

Deze cursus word circa 4x per jaar aangeboden. 

Kijk voor de geplande cursussen bij de Agenda. Mocht er nog geen cursus gepland staan dan kunt u zich alvast opgeven via het inschrijfformulier. U krijgt dan bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.