EVDM EHBO en BHV
HomeOver EVDM EHBO en BHVOpleidingenInschrijvenAgendaBedrijfsgegevens/ContactAlgemene leveringsvoorwaardenPrivacy wetgeving
EHBO
EHBO
Herhaling EHBO
BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Herhaling BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Eerste Hulp Aan Kinderen
Herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen
LEH
Verbandleer en kleine ongevallen
Eerste hulp bij sportongevallen
Reanimatie
AED bediener
Brandje blussen

De cursus Eerste Hulp duurt ca. 18 uren verdeelt over meerdere dagdelen.

U leert wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten bij een ongeval of een acuut ziek persoon. 

De cursus kan worden afgesloten met een officieel examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een onafhankelijk examencomité, bestaande uit een instructeur Eerste Hulp, een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is óf een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met medewerking van 2 LOTUS slachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Als u hiervoor slaagt mag u zich een volwaardig Eerste Hulpverlener noemen. U ontvangt dan het Diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO).

Geldigheid diploma

Het diploma is 2 jaar geldig en wordt, indien u deelneemt aan een jaarlijkse herhaling/ vervolgcursus, telkens voor 2 jaar verlengd.

De locatie

De cursus vindt plaats op de locatie van EVDM EHBO. In overleg kan voor bedrijven, instellingen, scholen en groepen bij voldoende deelnemers, de cursus ook plaatsvinden op uw locatie.

De instructeur

De instructeur is in het bezit van het Oranje Kruis instructeurdiploma Eerste Hulp en is een door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd reanimatie instructeur. De lessen worden op een duidelijke en boeiende manier gegeven en om het oefenen van ongevalsituaties zo 'echt' mogelijk te maken zal de instructeur tijdens de lessen samenwerken met een LOTUS. Er vinden tijdens de cursus diverse interacties plaats tussen de LOTUS (die een ongevalsituatie naspeelt) en de cursisten. Dit alles maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Het lesmateriaal

Tijdens de cursus wordt geoefend met diverse verbandmiddelen en wordt lesgegeven uit Het Oranje kruisboekje, nieuwste druk. Het Oranje kruisboekje omvat de leerstof voor het diploma Eerste Hulp. Hierin wordt de Eerste Hulp beschreven aan personen vanaf 9 jaar. Een exemplaar van dit boekje wordt bij aanvang verstrekt en is bij het cursusgeld inbegrepen.

Onderwerpen die behandeld worden:

-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
-De vitale functies
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen van de ademhaling
-Stilstand van de bloedsomloop
-Shock
-Uitwendige wonden
-Ernstige uitwendige bloedingen
-Kneuzing en verstuiking
-Ontwrichting en botbreuken
-Oogletsels
-Brandwonden
-Letsels door warmte
-Letsels door koude
-Vergiftiging
-Elektriciteitsongevallen
-Vervoer over korte afstand
-Verband- en hulpmiddelen
-Het menselijk lichaam

Over de uitslag van het examen heeft EVDM EHBO en BHV geen zeggenschap. Een onafhankelijk examencomité van het Oranje Kruis heeft hierin het beslissende woord. EVDM EHBO en BHV kan hierdoor geen diplomagarantie afgegeven.

De kosten

Het cursusgeld opaanvraag.


Data

Deze cursus word circa 1x per jaar aangeboden. 

Kijk voor de geplande cursussen bij de Agenda. Mocht er nog geen cursus gepland staan dan kunt u zich alvast opgeven via het inschrijfformulier. U krijgt dan bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.